Çap edilen işler


Hünärmenleriń çap edilen işleri:

1. "Telemedisinanyń täze üstünlikleri" - DIÝAR žurnalynyń makalasy

2. "Okuwyń netijeleri, talyplara gönükdirilen bilim" - DIÝAR žurnalynyń makalasy

3. Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde innowasion tehnologiýanyň orny we okatmagyň häzirki zaman usullary

4. Ýokary bilim edaralarda tehnologiýalaryň wajyp meseleleri

5. Häzirki zaman ýokary bilimde ulanylýan elektron öwreniş

6. Ýokary bilime ulgamynyń hilini girizmek

7. Talyp hyzmatdaşlaryń hökmünde

8. Ýokary bilimiń özgertmesini ýardam etmek

9. Kwalifikasion çäkleri

10. Erasmus + maksatnamasynyň çäginde Akademika taslamasynyň alyp baran işleri