Maglumat Güni 2015


Türkmenistanda Erasmus+ Ýewropa Bileleşiginiň Maglumatly güni

18-nji Dekabr 2015-nji ýylda Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofisy, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistandaky Ýewropa Bileleşiginiň Býuro gatnaşygy, Bilim, Audiowizual serişdeleriniň öwrenişi we medeniýeti boýunça Ýerine Ýetiriji agentligi arkaly Maglumatly Güni geçirýär.

Maglumatly Günüň meseleleri – Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň wekillerini we beýleki gyzyklanýan guramalarynyň talaplylyklaryny we täze düzgünler baradaky maglumatyny Erasmus+ 2 - nji bäsleşigi bilen tanyşdyrmak, onuň tertip saýlaşygyny milli we sebitleýin ähmiýetlerini hem-de isleg bildirýän adamlara tejribe arkaly maslahatlary bermek we olary Erasmus+ maksatnamasynyň çäresi bilen tanyşdyrmak.

Gutlag sözi bilen çykyş edenler – Italiýanyň ilçisi jenap Marko Mançini, Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň işleri Ynanylýan Wagtlaýyn Wekili jenap Dionisis Daniilidis, Missiýanyň Baştutanynyň orunbasary we Konsul, Welikobritaniýanyň Wekilhanasy, hanym Linn Smit, Germaniýanyň Federatiw Respublikanyň 2-nji sekretary hanym Martina Klement we Rumyniýa Wekilhanasynyň syýasy işleriniň 2-nji sekretary jenap Emil Goşman.

Geçirilýän ýeri - Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty (Magtymguly Şaýoly 68, ş. Aşgabat)

Maglumatly Günüň Maksatnamasy 18.12.2015

Maglumatly Günüň Prezentasiýalary 18.12.2015

1

Capacity Building in the field of Higher Education

2

International Credit Mobility

3

Joint Master Degrees

4

Jean Monnet Activities