Hyzmatdaşlaryň gözlegi


Gadyrly dostlar!

Bu bölümiň içinde biz, 2017-nji ýylyň Fewral aý. Erasmus+ taslamanyň talaplylyklaryny taýýarlamak üçin hyzmatdaşlaryň gözleg işlerini neşir etýäris.

Türkmen hyzmatdaşlaryň tarapyndan talaplylyk:

1. Türkmenistanyň ylymlar akademiýadan hyzmatdaşlaryň talaplylygy:

Baş hünärmen: Rustam Gadjyýew

E-mail: rustamtme@gmail.com

Daşary ýurduň hyzmatdaşlaryň talaplylyklary:

1.Slowakiýanyń himiki-tehnologik uniwersiteti talaplylygy ugratmak üçin özüne «Ýokary bilimiń potensyalyny ösdürmegi» taslamasyna degişli hyzmatdaşlary gözleýär

Taslamanyń utgaşdyryjysy:Ivan Spanik

Е-mail: ivan.spanik@stuba.sk

2. Riganyň pedagogiki we dolondyryş akademiýasy talaplylygy ugratmak üçin özüne «Kredityň ykjamlygy» taslamasyna degişli hyzmatdaşlary gözleýär

3. Priazowskiý döwlety tehniki uniwersiteti (Ukraina) we Berliniń tehniki uniwersiteti intellektual transport ulgamyna laýyklykda magisterlik maksatnamalary döredilmegi boýunça, talaplylygy ugratmak üçin özüne degişli hyzmatdaşlary gözleýär

Halkara taslamalaryń bölüminiň başlygy: Katýerina Polupanova

Е-mail: polupanova.pstu@gmail.com

4. Moskwanyń döwlet geodeziýa we kartografiýa uniwersiteti talaplylygy ugratmak üçin özüne "Bridging the gap between higher and vocational education through methodology of teacher training/HaVET" taslamasyna degişli hyzmatdaşlary gözleýär

Ýewropa utgaşdyryjysy: UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE (Çehiýanyň Respublikasy)

Döwlet uniwersiteti

Halkara okuw bölüminiń maksatnamasy

Е-mail:info@miigaik.org

5. Sewilýa uniwersiteti Erasmus+ maksatnamanyń Ýokary bilimiń potensyalyny ösdürmegini taslamasyna degişli özüne «University Internationalisation in Central Asia - UNICA» talaplylygy ugratmak üçin Türkmenistanyń Ýokary okuw jaýlaryń arasynda hyzmatdaşlary gözleýär

Sewilýa uniwersiteti

Erasmus+ utgaşdyryjysy Miguel A. Adame

Е-mail: maadame@us.es