Çap edilen işler


Hünärmenleriń çap edilen işleri:

- "Strategiki menejment we ýerli dolandyryş", 2020, Ýokary bilimiň özgertmesi boýunça milli hünärmen, Ýagmyr Jumamyradow

-"Региональная кластерная встреча: Влияние проектов Эразмус+на повышение потенциала высшего образования в Центральной Азии. Заседание 5й секции", Бюллетень НЭО Dec 2020/rus

- “Regional Cluster Meeting on the Impact of Erasmus+ CBHE projects in CA. Workshop 5”, NEO Bulletin - Dec 2020

- 2020 factsheet for CA: "Capacity Building in Higher Education (CBHE) action in Central Asia"

- https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/regional-factsheets-capacity-building-in-field-higher-education_en

- Интервью с Координатором НЭО А. Чореклиевой "Диалог на тему модернизации высшего образования в Туркменистане" - ноябрь 2020

- NEO broşurasy 'CBHE taslamalarynyň Türkmenistanda ýokary bilim ulgamyny özgertmäge täsiri'

- NEO Türkmenistan býulleteni - 2019

- "Täsirli okuwlar" Şohrat Byşimow, "Türkmenistan" gazetiniň oktýabr 2019

- Makala "Türkmenistanda bilim ulgamyny halkaralaşmagynda ROAD taslamasynyň tutýan orny" N. Aýnazarow, sentyabr 2019

- Makala 'Aşgabat-Astrakhan logistika pudagyndaky hyzmatdaşlygyň wektorlary'

- "Telemedisinanyń täze üstünlikleri" - DIÝAR žurnalynyń makalasy

- "Okuwyń netijeleri, talyplara gönükdirilen bilim" - DIÝAR žurnalynyń makalasy

- Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde innowasion tehnologiýanyň orny we okatmagyň häzirki zaman usullary

- Ýokary bilim edaralarda tehnologiýalaryň wajyp meseleleri

- Häzirki zaman ýokary bilimde ulanylýan elektron öwreniş

- Ýokary bilime ulgamynyń hilini girizmek

- Talyp hyzmatdaşlaryń hökmünde

- Ýokary bilimiń özgertmesini ýardam etmek

- Kwalifikasion çäkleri

- Erasmus + maksatnamasynyň çäginde Akademika taslamasynyň alyp baran işleri