Национальный офис Erasmus + в Туркменистане


Erasmus + bäsleşigi 2020

Erasmus + maksatnamasy üçin tekliplere ýene bir çagyryş yglan edildi!

Erasmus + maksatnamasynyň bäsleşigine gatnaşmak aşakdaky gurallaryň çäginde amala aşyrylýar:

1) Esasy hereket guraly 1

"Bilim we okuw pudagynda şahsyýetleriň hereketi" (International Credit Mobility) - mugallymlaryň we okuwçylaryň akademiki hereketi üçin taslamalar. Arzalary tabşyrmagyň iň soňky güni 05.02.2020 sagat 12.00-a çenli

2) "Erasmus Mundus bilelikdäki magistr derejeleri" guraly - ýokary bilimiň 2-nji tapgyrynda bilelikdäki bilim maksatnamalaryny maliýeleşdirýär.

Arzalary tabşyrmagyň iň soňky möhleti 13.02.2020 sagat 17.00-a çenli

3) Esasy hereket guraly 2 - "Ýokary bilim pudagynda mümkinçilikleri artdyrmak" - ýokary okuw jaýlarynyň mümkinçiliklerini ösdürmek üçin bilelikdäki taslamalara goldaw.

Arzalary tabşyrmagyň iň soňky güni 05.02.2020 sagat 17.00-a çenli

4) "Jean Monnet hereketleri guraly" - Ýewropa gözlegleri boýunça taslamalary maliýeleşdirýär.

Arzalary tabşyrmagyň iň soňky güni 20.02.2020 sagat 17.00-a çenli

Bäsleşik barada jikme-jik maglumatlary Erasmus + Programma sahypalarynda tapyp bilersiňiz:

Erasmus + Programme Guide:

Learning Mobility of Individuals

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Capacity-Building in Higher Education

Jean Monnet Activities

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________