Tempus taslamasyTelemedisinanyň ylmy forumyň içindäki orny

Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “ Lukmançylyk ylmyń we bilimiń ösüşinde Telemedisinanyń wezipesi” atly ylmy-tejribeli maslahat geçirildi. Maslahatda Ýewrosoýuzyń "TEMPUS" maksatnamasynyń çäklerinde geçirilyän "MEDET" taslamasynyń gidişi amala aşyryldy.

210916-29.jpg210916-31.jpg

http://www.turkmenistan.gov.tm/_eng/?id=6471