Taslamalaryń monitoringy


Тürkmen döwlet medeniýet institutynda geçirilen «Merkezi Aziýada okuw meýilnamanyń kämilleşmegi arkaly ýokary bilimiń elýeterligi we garmonizasiýasy» (ACADEMICA) taslamanyń monitoringy, Aşgabat, Türkmenistan

11.05.2017

2017-nji ýylyń maý aýynyń 11-ne Тürkmen döwlet medeniýet institutynda Milli Erasmus+ ofisy Bilim, Audiowizual serişdeleriniň öwrenişi we medeniýeti boýunça Ýerine Ýetiriji agentliginiń adyndan taslamanyń monitoring duşuşygyny geçirdi. Geçirilen duşuşykda Тürkmen döwlet medeniýet institutynyń we Тürkmen döwlet maliýe institutynyń «Merkezi Aziýada okuw meýilnamanyń kämilleşmegi arkaly ýokary bilimiń elýeterligi we garmonizasiýasy» (ACADEMICA) taslamanyń agzalary hem-de iki institutynyń fakultet agzalary gatnaşdylar.

Duşuşygyń gatnaşyjylary, mugallymlar üçin geçirilýän ACADEMICA taslamanyń dil we elektron kurslarynyń üstünlikleri, elektron okuwynyń esbaplary ösmegi we Türkmenistanyń ýokary okuw jaýlary hem-de taslamanyń netijeleri üçin göz öńüne tutulýan çäreleriniń durnuklugy barada maslahatlaşdylar.